Kuria Diecezjalna

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie. Kuria Rzeszów.

KURIA DIECEZJALNA
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów

centrala: tel. (0-17) 852 44 19;
fax. (0-17) 852 17 83
Wydział Administracyjny: (0-17) 852 44 16
Wydział Duszpasterski (0-17) 852 44 17
Wydział Katechetyczny (0-17) 852 44 19

e-mail: kuria@rzeszow.opoka.org.pl
www: www.diecezja.rzeszow.pl

Wikariusz Generalny
Ks. Bp dr EDWARD BIAŁOGŁOWSKI
tel. +48 17 852 44 19
fax: +48 17 852 17 83

w Rzeszowskiej Kurii Diecezjalnej istnieje 11 urzędów:
–  Kancelaria ogólna, zajmuje się jest przygotowywanie urzędowych dokumentów kurialnych; jej pracami kieruje kanclerz;
–  Archiwum Diecezjalne – gromadzi i przechowuje materiały archiwalne;
Wydział Duszpasterski – koordynuje pracę duszpasterską w diecezji;
Wydział Katechetyczny – zajmuje się koordynacją katechezy oraz formacją katechetów; jego pracami kieruje bp E. Białogłowski;
Wydział Administracyjno-Gospodarczy – administruje dobrami materialnymi diecezji;    – Wydział Rodzinny – koordynuje prace duszpasterstwa rodzin oraz programuje katechizację przedmałżeńską;
Referat Misyjny – propaguje ideę misyjną oraz wspiera działalność misjonarzy, pochodzących z terenu diecezji rzeszowskiej;
Referat Spraw Zakonnych – z polecenia biskupa zajmuje się sprawami domów zakonnych w diecezji;
Komisja Cenzorów Kościelnych – zajmuje się badaniem zgodności z nauką katolicką publikacji teologicznych;
Komisja Liturgiczna – czuwa nad liturgią i muzyką kościelną; przewodniczy jej bp E. Białogłowski;
Komisja ds. Architektury i Sztuki Sakralnej – zatwierdza projekty kościołów i innych obiektów kościelnych, nadzoruje prace remontowe;
Kuria Diecezjalna w Rzeszowie koordynuje prace niemal we wszystkich dziedzinach życia Kościoła lokalnego.

Zobacz gdzie znajduje się Kuria Diecezjalna w Rzeszowie: