Parafia p. w. Narodzenia NMP

Parafia p. w. Narodzenia NMP
35-101 Rzeszów, ul. Staroniwska 78
tel. 0-17/853 08 13
http://www.staroniwa.rzeszow.opoka.org.pl/

niedziele i święta: 7.30, 10:30,12:00,16:00
dzień powszedni, czas letni: 18.00,
dzień powszedni, czas zimowy: 17.00,
Staroniwa Górna
niedziele, czas letni i zimowy: 9.30,
święta, czas letni i zimowy: 16.30.