Przybyszówka p. w. Św. Mikołaja

Parafia Rzeszów – Przybyszówka p. w. Św. Mikołaja
35-503 Rzeszów, ul. Dębicka 64
tel. 0-17 / 863 42 33

niedziele, czas letni i zimowy: 7.00, 9.00, 11.00, 16.30,
święta, czas letni i zimowy: 7.00, 9.00, 18.00(17.00),
dzień powszedni, czas letni: 18.00,
dzień powszedni, czas zimowy: 17.00.