Unieważnienie Małżeństwa Kościelnego

Rozwody kościelne

Sakrament małżeństwa zawarty w kościele katolickim to nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny, dlatego nie podlega rozwiązaniu. Stąd też nie powinno stosować się nazewnictwa rozwód kościelny czy unieważnienie małżeństwa, a raczej stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, chociaż termin rozwód kościelny przyjął się w języku potocznym.

Według najnowszych statystyk do sądów biskupich wpływa coraz więcej wniosków o unieważnienie małżeństwa kościelnego, z czego prawie 60% kończy się powodzeniem. Aby jednak nastąpiło stwierdzenie nieważności małżeństwa, musi zaistnieć przynajmniej jedna z 12 przeszkód małżeńskich, które zostały określone w prawie kanonicznym. Te przeszkody to m.in. przeszkoda wieku, pokrewieństwa, uprowadzenia, niemocy płciowej, przyzwoitości publicznej czy różnej religii.

Rozwód kościelny może nastąpić także na skutek wady zgody małżeńskiej objawiającej się najczęściej brakiem dojrzałości psychicznej do podjęcia małżeńskich obowiązków.

Jak starać się o rozwód kościelny?

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego różni się od postępowania dotyczącego rozwodu cywilnego. W sądzie biskupim nie ma rozpraw, a każda strona oraz świadkowie przesłuchiwani są oddzielnie.

Decydując się na rozwód kościelny, warto skorzystać z pomocy prawnika, gdyż nieznajomość prawa kanonicznego może utrudnić całe postępowanie. Jednak do występowania przez Trybunałem Kościelnym mają uprawnienia tylko prawnicy (adwokaci kościelni), którzy ukończyli studia z prawa kanonicznego, odbyli aplikację oraz pozyskali zgodę biskupa. Można oczywiście skorzystać z pomocy adwokata nieposiadającego uprawnień, jednak w takiej sytuacji jego rola ogranicza się jedynie do doradztwa, nie może on nawet podpisywać ani wysyłać pism w naszym imieniu.

Gdzie złożyć wniosek o rozwód kościelny?

Wniosek o rozwód kościelny, czyli skargę powodową składa się do sądu biskupiego właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa lub miejsca zamieszkania strony pozwanej. We wniosku powinien znaleźć się powód, dla którego chcemy unieważnić małżeństwo kościelne oraz dowody potwierdzające.

Należy pamiętać, że rozwód cywilny nie powoduje automatycznie rozwodu kościelnego i na odwrót – unieważnienie małżeństwa kościelnego nie powoduje automatycznie rozwodu cywilnego.

Unieważnienie małżeństwa, ślubu kościelnego

Więcej informacji na temat rozwodów kościelnych oraz unieważnienia ślubu, małżeństwa kościelnego znajdą Państwo na stronach kancelarii prawnych specjalizujących się w tematyce prawa kanonicznego a także na stronach diecezjalnych.

Przydatne informacje:

Sąd Biskupi

Rozwody kościelne